Európai Regionális Fejlesztési Alap​​​​​​​

„TÁMOGATOTT LAKHATÁS KIALAKÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBAN”

EFOP-2.2.2-17-2017-00027

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: „JÓT S JÓL" A SZATMÁRI KISTÉRSÉGBEN EGYESÜLET

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 525.000.000.-

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.03.31.

PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA

A projekt célja a pszichiátriai betegek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

A jogszabályi előírások szerint az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:

- legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy

- hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy házban valósulhat meg.

Az ellátottak elhelyezése a projekt révén öt lakóépületben (1 lakóépület Fülpösdaróc, 2 lakóépület

Géberjén, 2 lakóépület Nagyecsed) három településen valósulna meg. Minden lakás 12 fő számára kerül kialakításra.

A pályázat megvalósulásával cél a kis létszámú településkörnyezetbe elhelyezett egyéni szükségletekre épülő szociális szolgáltatási rendszer kialakítása, mely során az ellátott önálló életvitelének fenntartása, segítése az elsődleges. A pszichiátriai betegek részére a támogatott lakhatás szolgáltatásai annyi segítséget nyújtanak, amennyire az ellátottnak szüksége van.

A projekt keretében az alapszolgáltatások fejlesztése oly módon valósul meg, hogy a „Jót s Jól” egyesület bevonása révén az általa nyújtott szolgáltatások kapacitása 60 fő ellátotti létszám emelkedésével bővül, illetve a pályázat révén beszerzésre kerülő tárgyi eszközök biztosításával minőségi alapszolgáltatás biztosítására kerülhet sor.

Biztosítjuk a napközbeni tartózkodás lehetőségét, a társas kapcsolatok kielégítését, a látogatók alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítését. A pszichiátriai ellátottak nappali ellátása a terveink szerint képes a támogatott lakhatásban részesülő ellátottak számára segítséget nyújt az önálló életvitelük, meglévő képességeik fenntartásában, pszicho- szociális rehabilitációjuk segítésében, a kríziskezelésben.

A pszichiátriai problémával élők közt nagyon sok tehetséges, kreatív, ember van. Közülük sokan munkaképesek, ha céljaikat megértjük, képességeiket megismerjük. A foglalkoztatás során az ellátott egyéni útját kell megtalálni, erősségeire és szükségleteire is építve. A pszichiátriai betegek szociális foglalkoztatásának célja, azon ellátottak támogatása, akik intézményi ellátás nélkül életvitelükben akadályozottak és a munkafolyamatot/munkavégzést kizárólag szociális munka támogatásával képesek végezni. A pszichiátriai betegek részére nyújtott szociális foglalkoztatás pozitív hatásai: az energiafelesleget pozitív módon vezeti le, új szokások kialakításával rendezettebbé teszi a viselkedést, javítja a megmaradt lelki működést, gyakoroltatja a képességeket, érzelmeket kelt. A foglalkoztatás keretében az ellátott képességeinek és igényeinek megfelelően lehetősége van szabadideje hasznos eltöltésére, kiemeli az ellátottat a környezetéből, izolációját, negatívizmusát, betegség centrikus gondolkodását leküzdve segíti visszailleszkedését a társadalomba. A foglalkoztatás biztosításával erősítjük az ellátottak feladattudatát, növeljük az önbecslésüket és az önrendelkezéshez való jogukat, valamint anyagi biztonságot is teremtünk vele. Egyesületünk által működtetett intézmény fejlesztő foglalkoztatást és akkreditációs foglalkoztatást is biztosít, melyben a kiváltásban érintett ellátottak is részt vehetnek a projekt megvalósulása révén. A foglalkoztatás mind a fogyatékkal élők, mind pedig a pszichiátriai betegek számára nagyon fontos, mivel a meglévő terápiás foglalkozások mellett lehetőségük nyílik jövedelemszerző tevékenységet folytatni.