Szervezetünk

Szervezetünk

Már 2004-ben foglalkoztatott minket az a gondolat, hogy az állami feladatokat civil szervezet formájában próbáljunk meg ellátni.

Az vezérelt ebben, hogy a bonyolult mechanizmusok helyett egy rugalmas, szakmai és baráti társaságból álló szervezet tudjon létrejönni. Főbb feladataink, szervezetünk célja: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, rehabilitációs tevékenység.

 

A fenti gondolatok mentén 2007. május 11-én megalakult a „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület. Működési alapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény.

Létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban annál, hogy az elmúlt két év alatt jelentős feladatok ellátásában vált példaértékűvé tevékenysége és további, az alapkoncepcióhoz kapcsolódó területeken való szerepvállalására is biztató előjelek mutatkoznak.

 

Egyesületünk egy olyan lokalitásra alapozott jóléti rendszer megvalósítására törekszik szociális szolgáltatások szervezésével, mely elősegíti és ösztönzi az emberi képességek kibontakozását, az esélyegyenlőség megvalósulását és az életminőség javulását, egy biztonságot nyújtó szociális és természeti környezet védelmében.

Az 1993. évi III. tv. 57. § (1.) bek. e)-h) és j) pontjaiban meghatározott családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, nappali ellátás.

 

Géberjén község az Európa Terv keretében a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programból pályázatot nyert fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítására.